MINERALVANDSFABRIKKEN

Bygningsstål, projektering og trapper mv.
Mineralvandsfabrikken er blevet nænsomt ombygget til moderne kontorfaciliteter sammensmeltet med lækre lejligheder i Carlsberg byen